• ________________________
  • Αρχική σελίδα
  • Υπηρεσίες
  • Προιόντα
  • E-Shop
  • Επικοινωνία
  • ________________________
Επισκευή Υπολογιστών
Ανίχνευση και Αφαίρεση Ιών
Εγκατάσταση Windows
Ανάκτηση Δεδομένων
Backup Αρχείων
Υπηρεσίες Email
Εγκατάσταση ADSL
Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
Αναβαθμίσεις Υπολογιστών
  Η MVP Systems αναλαμβάνει τη φιλοξενία της ιστοσελίδας σας σε δικούς της servers (Web Hosting), προσφέροντας υποστήριξη, αξιοπιστία και αδιάλειπτη λειτουργία.

Φιλοξενία ιστοσελίδων (Web Hosting)
Δημιουργία ιστοσελίδων
Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shops)
Κατοχύρωση domain names 
Εκπαίδευση, επίδειξη και υποστήριξη

  Συστήματα ασφαλείας που υπόσχονται να προστατεύσουν την περιουσία σας και την ιδιωτικη σας ζωή. Προστασία κατοικίας και επαγγελματικής στέγης με συναγερμούς τελευταίας τεχνολογίας και με καταγραφή συστημάτων CCTV.

Εγκατάσταση συναγερμού
Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος CCTV
Συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού
Περιμετρικοί συναγερμοί
Προστασία εξωτερικής περίφραξης
Εξωτερικός φωτισμός ασφαλείας

  Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολυσύνθετα έργα Πληροφοριακών Συστημάτων, βάσει των εξατομικευμένων και εξειδικευμένων αναγκών και απαιτήσεών σας. Μελέτη και εγκατάσταση κάθε είδους δικτύου και εφαρμογές απομακρυσμένης διαχείρησης εφαρμογών από οποιοδήποτε σημείο.

Εκπαίδευση
Υποστήριξη